Løftearbejde: En risikofaktor for hjertekarsygdom?

Mette Korshøj*

*Corresponding author af dette arbejde

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Abstract

Det opstillede formål for projektet var at undersøge potentielle sammenhænge mellem
løftearbejde og blodtryk. Data fra den tredje, fjerde og femte undersøgelse af Østerbroundersøgelsen
og data fra baseline og en del af den opfølgende måling i Herlev/Østerbroundersøgelsen
blev inkluderet. I modeller justeret for køn, alder, BMI, rygning,
uddannelse, selvvurderet kondition, vital udmattelse og blodtryk ved baseline blev
sammenhænge mellem løftearbejde og blodtryk, samt risiko for forhøjet blodtryk
undersøgt. Forhøjet blodtryk blev defineret som anvendelse af medicin mod forhøjet
blodtryk eller ved et systolisk blodtryk (SBP) ≥ 140 mmHg eller diastolisk blodtryk (DBP)
≥ 90 mmHg. I de prospektive analyser blev risikoen for forhøjet blodtryk evalueret ved
om arbejdstageren havde et ændret systolisk blodtryk over medianen (fra baseline til
opfølgning) og/eller gik fra ikke at være i medicinsk behandling for forhøjet blodtryk til
at være det.
Resultaterne fra Østerbroundersøgelsen viste, at løftearbejde ser ud til at øge blodtrykket
og dermed risikoen for at få forhøjet blodtryk samt andre hjertekarsygdomme, særligt
blandt arbejdstagere der er over 50 år gamle eller i medicinsk behandling for forhøjet
blodtryk. Hvorimod, at der blandt arbejdstagere under 50 år (gamle) og de der ikke er i
medicinsk behandling for forhøjet blodtryk ikke sås sammenhænge mellem løftearbejde
og blodtryk.
Resultaterne fra Herlev/Østerbroundersøgelsen viste, at løftearbejde ikke ser ud til at
påvirke blodtrykket i tværsnitsundersøgelserne, hvor løftearbejde og blodtryk er
indsamlet på samme tid. I de prospektive undersøgelser, hvor effekten af løftearbejde
evalueres på det blodtryk der måles ved opfølgningen ca. 10 år efter baseline, ses at
løftearbejde øger risikoen for forhøjet blodtryk, særligt for arbejdstagere over 50 år
(gamle), eller arbejdstagere der angiver at være let til moderat fysisk aktive i fritiden.
Ved inddeling af deltagerne på baggrund af deres selvrapporterede fysiske aktivitet i
arbejde og fritid, ved baseline, sås at jo højere niveau af fysisk aktivitet i fritiden jo lavere
blodtryk havde de, uanset niveauet af fysisk aktivitet i arbejde. Disse lavere blodtryk,
som følge af højere niveau af fysisk aktivitet i fritiden, sås ligeledes blandt de der ikke
var i medicinsk behandling for forhøjet blodtryk, men ingen sammenhænge mellem
niveau af fysisk aktivitet i fritiden og arbejde sås for deltagere i medicinsk behandling
for forhøjet blodtryk.
Projektets resultater er nogle af de første til at undersøge effekten af løftearbejde på
blodtryk. Kun få tidligere studier har undersøgt løftearbejdets effekt på tidlige stadier af
hjertekarsygdom, som blodtryk, og på trods af resultaterne fra dette projekt, eksisterer
der stadig ikke fyldestgørende viden til udvikling af anbefalinger omkring løftearbejde.
Derfor bør yderligere undersøgelser af sammenhænge mellem løftearbejde og tidlige
stadier af hjertekarsygdom, som forhøjet blodtryk, prioriteres.
Projektets overordnede konklusion er, at løftearbejde øger risikoen for forhøjet blodtryk,
på lang sigt og særligt for arbejdstagere over 50 år (gamle). Fysisk aktivitet i fritiden
gavner blodtrykket uanset hvilket niveau af fysisk aktivitet man har i arbejdet, men kun
blandt de der ikke er i medicinsk behandling for forhøjet blodtryk. Yderligere sås
6
markante stigninger i blodtryk som følge af løftearbejde blandt deltagere i Østerbroundersøgelsen.
Derfor tyder det på at løftearbejde påvirker hjertekarsystemet negativt,
dog bør dette undersøges yderligere og med inddragelse af mere præcise metoder til
estimering af løftearbejde og forstadier af hjertekarsygdom.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn Ø
ForlagDet Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Antal sider23
StatusUdgivet - 1 apr. 2021
Udgivet eksterntJa

Emneord

  • løftearbejde
  • hjertekarsygdom
  • blodtryk
  • arbejdsmiljø
  • forebyggelse

Citationsformater