Hvad er effekten af styrketræning på blodtrykket?

  Publikation: KonferencebidragAbstractForskningpeer review

  Abstrakt

  Introduktion
  Hypertension er et stort helbredsmæssigt problem med risiko for AMI og apopleksi. I de fleste lande er det kun udholdenhedstræning, der anbefales til at reducere blodtrykket, men American College of Sports Medicine har rekommanderet en kombination af udholdenheds- og styrketræning1. Indevæ-rende litteraturstudium vil afdække en eventuel effekt af styrketræning på blodtrykket hos voksne med mild-moderat hypertension.

  Metode
  Søgning på Pubmed, Cochrane og Embase. Der blev søgt på mesh-termerne ”exercise”, ”blood pressu-re” og ”hypertension”, hvilket efter udvælgelse gav 4 metaanalyser og 4 RCT. Se figur 1.

  Resultater
  Ingen af de randomiserede forsøg2-4 på nær et enkelt5 kunne påvise en signifikant effekt af styrketræ-ning på blodtrykket hos hypertonikere. Metanalyser6-8 viste derimod signifikant blodtryksreduktion hos normotensive.
  I et forsøg2 var der ikke info om deltagerne tog medicin. I et andet forsøg3 var der kun 6 deltagere som deltog i styrketræningen, hvoraf nogen af disse tog medicin. Hos Blumenthals et al. fik deltager-ne, der var medicineret, seponeret denne før opstart, men resultaterne var ikke signifikante. I det sidste forsøg5 blev der påvist en signifikant sænkning af blodtrykket, men interventionen var en kom-bination af udholdenheds- og styrketræning.

  Diskussion
  Metaanalyser6-17 har påvist, at udholdenhedstræning kan sænke blodtrykket, og reduktionen er større hos hypertonikere. Forskellen kan måske forklares ud fra, at hypertonikere har udviklet karforandrin-ger, ændret insulinfølsomhed, sympatikusaktivitet og minutvolumen18-20; faktorer, der alle har betyd-ning for blodtryksreduktionen af motion, og som i en vis grad er reversible.
  Dette studie viser kun effekt af styrketræning på blodtrykket hos normotensive.
  Den manglende signifikante reduktion af blodtrykket hos hypertonikere kan skyldes forsøgenes varie-rende metodologiske kvalitet og heterogene deltagere.
  Før styrketræning kan anbefales som et tiltag, kræver det bedre studier med klart definerede inklusi-onskriterier og heraf en homogen interventionsgruppe.
  OriginalsprogDansk
  Sider53
  Antal sider3
  StatusUdgivet - 29 nov. 2013
  BegivenhedForskningstræning for almen medicinere - Copenhagen, Copenhagen, Danmark
  Varighed: 29 nov. 201329 nov. 2013

  Konference

  KonferenceForskningstræning for almen medicinere
  LandDanmark
  ByCopenhagen
  Periode29/11/1329/11/13

  Emneord

  • Blodtryk
  • Styrketræning

  Citationsformater