Projektdetaljer

Beskrivelse

SAFE- app er en teknologisk løsning der er skabt af personer der har erfaring med selvskade og som fortæller andre hvad de gerne ville have vidst (Hein, 2020). Appen indeholder både undervisning og beroligende metoder, som skal støtte selvskadende og deres pårørende, i at mestre akutte situationer. Appen kan styrke kompetencerne hos fagprofessionelle, idet den kan øge vidensniveauet om selvskade og være med til at skabe en nemmere dialog mellem den selvskadende, de pårørende og de sundhedsprofessionelle. Endvidere viste en kvalitativ undersøgelse at negative oplevelser, som f.eks. ventetider og patientens oplevelse af at være på et samlebånd, kan mitigeres når personalet introducerer patienter for SAFE-app.

Nøgle fund

Appen justeres kontinuerligt på baggrund af tilbagemelding fra brugere fra både psykiatri og somatik.
Forskningsprojektet frembringer ny viden om hvordan fagprofessionelle oplever, at mobilapplikationen ’SAFE-app’ kan supplere behandling af selvskadende adfærd, når personer har brug for hjælp i forbindelse med eller efter en episode af selvskade. Studiet bygger videre på et lokalt innovationsprojekt der var støttet af Region Sjællands innovationspulje gennem tre faser: Discovery, Incubation og Acceleration. DIA-modellen er baseret på internationale erfaringer med virksomheder som lykkedes med at skabe vedvarende og relevant innovation (O’Connor, 2008). Idet der er krav om dokumentation mellem faserne, viste disse evalueringer løsningens nyttiggørelse bl.a. i form af positive tilbagemeldinger fra interessenter, nominering til årets Borgerinddragende Initiativ i 2020, positiv omtale i nyhedsmedier, ca. 5000 antal hentninger fra appstore og dokumenterede ændringer i praksis. SAFE-app er nu udvalgt til implementering i alle danske regioner i 2023. Herigennem kan SAFE-app yderligere valideres gennem feedback fra interessenter, brugergrænsefladen kan vurderes og sundhedspersonales parathed til at integrere teknologiske løsninger som supplement i behandlingen kan undersøges.
SAFE-app er kvalitetstjekket af fagfæller (https://mindapps.dk/apps/safe/) og kan downloades gratis fra app store.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato1/11/17 → …

Emneord

  • Selvskade
  • Digital løsning