Psykoterapi til voksne med PTSD/Kompleks PTSD

Projektdetaljer

Lægmands beskrivelse

Baggrund. Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en hyppig lidelse i dansk psykiatri. Lidelsen er associeret med betydelig kompleksitet i form af komorbiditet, nedsat funktionsevne og livskvalitet, samt et kronisk forløb. Manglende implementering af evidensbaseret behandling i klinisk praksis er et velkendt problem, hvilket også er gældende for PTSD.
Formål. Formålet i nærværende projekt er at udarbejde en klinisk retningslinje for psykoterapeutisk behandling af PTSD med komorbiditeter som personlighedsforstyrrelse, depression, og dissociation, og ICD-11 kompleks PTSD i ambulante psykiatriske klinikker i Region Hovedstaden og Region Sjælland Psykiatri.
Metode. Vi tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens arbejdsmodel for udvikling af nationale kliniske retningslinjer som er baseret på GRADE metoden. Et systematisk review og meta-analyse danner grundlag for udarbejdelsen af denne kliniske retningslinje. Det systematiske review bliver udviklet og udført i overensstemmelse med PRISMA-P guidelines og anbefalingerne i Cochrane håndbog for systematiske reviews af interventioner. Kliniske anbefalinger udarbejdes på baggrund af evidens og kliniske erfaringer.
Resultater. Vi vil præsentere forskningsprotokol for og foreløbige resultater af det systematisk review.
Konklusion. Såfremt der udarbejdes en holdbar arbejdsmodel for udvikling af kliniske retningslinjer kan projektet tjene som arbejdsmodel for implementering af evidensbaseret forskning i psykiatrien i Region Sjælland og Region Hovedstaden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato2/01/231/03/24