Psychosocial interventions promoting personal recovery in people with schizophrenia - A scoping review protocol

Projektdetaljer

Beskrivelse

En protokol er blevet udviklet i forskningsenheden på tværs af forskellige ekspertiser i forskningsenheden samt i samarbejde med Ditte Lammers fra Aalborg universitet og OPUS og to peers ansat på Aalborg UniversitsHospital, der i sit daglige virke hjælper mennesker med svære psykiske udfordringer.

Protokollen er for et kortlægningsstudie af psykosociale interventioner til mennesker med levede erfaringer med skizofreni, der anvender personal recovery indikatorer som effektmål eller som kvalitativt analyserer på personal recovery indikatorer under/efter en psykosocial intervention. Protokollen afventer godkendelse fra redaktør ved BMJ-Open. Når artiklen er accepteret og udgivet, vil et link til open access artiklen blive indført i Pure.

Beskrivelse af rationale for projektet:
Mennesker med skizofreni er en marginaliseret gruppe i befolkningen, der
ofte oplever stor stigmatisering, særligt grundet lægmands-opfattelser af farlighed og ringe chance for helbredelse. Forskning i personlig recovery (PR), omfatter menings- og fremtidsorienteret transformation hos mennesker med svære psykiske lidelser (f.eks. Skizofreni). Modsat klinisk helbredelse (eng: clinical recovery, egen oversættelse), kan personer med skizofreni opnå PR, uanset fortsat tilstedeværelse af symptomer. Meget forskning indenfor skizofreni har hidtil fokuseret på interventioner til klinisk (jf. klinikerdefineret) bedring. For at kunne tilbyde den bedst mulige behandling til mennesker med skizofreni, er det nødvendigt at skabe overblik over de eksisterende indsatser, der har
fokus på PR for mennesker med skizofreni. Metode: Litteraturstudiet vil blive udført for at undersøge, hvilke psykosociale interventioner for PR til mennesker med skizofreni, der eksisterer. Udførelsen af litteraturstudiet vil følge scoping review metodologi. Inkluderede kilder vil blive analyseret ud fra et kodningark genereret fra litteraturen, og som videre blev valideret og udvidet af de inddragede peers. Analyse af data vil blive udført med en kvantitativ indholdsanalyse (eng: quantitative content analysis, egen oversættelse) ved brug af kodningarket. Resultaterne vil blive præsenteret i tabeller, figurer og narrativt syntetiseret.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato1/04/2211/11/23