Organisatoriske sundhedskompetencer i ambulatoriet: Patientinvolvering, dialog og handling

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektets formål er understøtte fremtidens differentierede diabetesbehandling og
derved øge lighed i behandling.
Forskningsprojektet udspringer af et udviklingsprojekt i regi af SDCS (se bilag 1).
Udviklingsprojektet handler om organisatoriske sundhedskompetencer (OSK) og foregår i et
ambulatorium, hvor der behandles diabetiske fodsår.
OSK er et lovende koncept for øget lighed, fordi blikket drejes væk fra patienternes
“manglende evner” til at begå sig. I stedet er fokus på, hvordan sundhedsvæsenets ofte
indviklede organisering og kommunikation kan gøres mere tilgængelig.
Forskningsprojektets mål er at involvere patienternes erfaringer og perspektiver i arbejdet med
OSK på en systematisk og omfattende måde.
Projektet består af tre pakker: 1. Hvordan kan man finde ud af, om en patient har brug for
særlig støtte? 2. Hvilken støtte har patienten brug for og hvordan kan man som professionel
handle på det? 3. Hvordan kan man involvere patienter i sårbare positioner i forskning,
udvikling og egen behandling?
Metoderne er samskabende, så patienter, pårørende og andre aktører deltager aktivt som
medforskere i de tre pakker og i frembringelsen af de endelige resultater.
StatusIkke startet
Effektiv start/slut dato30/06/2430/11/26