Projektdetaljer

Beskrivelse

Sammenhængende og helhedsorienteret forebyggelsesindsats mod diabetes for mennesker med svær psykisk sygdom.

Lægmands beskrivelse

Det overordnede mål for LIFEMODE er at undersøge hvad der skal til for at sikre
vedvarende livsstilsændringer for at reducere risiko for diabetes, for mennesker
med svær psykisk sygdom. Dette projekt vil medvirke til udviklingen af relevante og effektive interventionsrammer for målgruppen og vil forberede et større RCT-projekt i LIFEMODE.
Studiet anlægger et aktionsforskningsdesign og inviterer de berørte parter til at være medforskere og dermed være med til at udvikle nye løsningsmodeller. Projektet har til hensigt at skabe større sammenhæng på tværs af
region, kommune og civilsamfund. Gennem den involverende tilgang søges at skabe en bred opbakning og medejerskab på tværs af sektorer, hvilket vi forventer vil medvirke til øget implementerbarhed og øget fastholdelse af ny livsstil.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato15/08/23 → …