Projektdetaljer

Beskrivelse

Et mixed method pragmatic case study hvor der er indsamlet data via medicinske journaler, spørgeskemaer og et semi-struktureret interview med en tidligere patient. Patienten indgik i et satspuljeprojekt - Dialektisk Intensiv Tværsektoriel tilgang (DIT) med henblik på at nedbringe tvang (2019-2021). Formålet med projektet var at: Nedbringe antallet af tvangsindlæggelser og anden tvang for personer med svær selvdestruktiv adfærd, at styrke samarbejdet og koordinere indsatsen tværsektorielt, at reducere den samlede indlæggelsestid for patientgruppen samt øge deres livskvalitet, sociale funktion, mindske stress symptomer og selvskade.
I artiklen undersøges effekten af indsatsen.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato1/10/22 → …