Child to Adult Transitions

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund
Projektet ”Child to Adult Transitions” (CAT) ønsker at forbedre unge patienters overgang fra børne-/ungeafdelinger til voksenafdelinger ved at give mere støtte, vejledning og information i overgangsperioden. Som en del af projektet undersøges det hvordan unge i alderen 15-25 år oplever overgangen fra barn til voksen i sundhedsvæsenet. I projektet deltager flere partnerne i Danmark og Tyskland, deriblandt reumatologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital (lead partner), psykiatrien i Region Sjælland og Børne-/Ungeafdelingen på Slagelse sygehus.

Formål
Formålet med projektet er at få indsigt i og producere ny viden om de specifikke udfordringer, som unge patienter oplever i overgangsperioden til voksenbehandling, og den støtte og information som de efterspørger fra sundhedsvæsenet. Projektet har stor samfunds- og forskningsmæssig relevans, da ny forskning for eksempel viser at op mod 84% af unge danske psykiatribrugere ikke længere er i behandling det første år efter de er fyldt 18 år. Den indhentede forskningsdata skal derfor især bruges til at optimere og kvalitetssikre denne patientgruppes behandlingsforløb foruden at skabe ny viden på området til gavn for patienter i både somatikken og i psykiatrien.

Metode
Unge patienters erfaringer indsamles via spørgeskemaundersøgelser og individuelle interviews i forbindelse med deres besøg på klinikker eller sygehuset. Forældre/værger til de unge patienter interviewes individuelt eller i forældrepar. Sundhedspersonalet deltager ligeledes i individuelle eller fokusgruppeinterviews. Interviews og fokusgrupper følger en spørgeguide med semi-strukturerede og open-ended spørgsmål, som har fokus på deltagernes erfaringer med overgangen fra barn til voksen i sundhedsvæsenet. Alle deltagere i projektet giver samtykke til at deltage og kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage.

Projektets deltagere vil blive tilbudt at deltage i en række workshops med henblik på at yde dem støtte i overgangen til voksenbehandling. Der vil derudover blive udviklet en app, som har til formål at gøre transitionen enklere og mere overskuelig.

Lægmands beskrivelse

Baggrund
Projektet ”Child to Adult Transitions” (CAT) ønsker at forbedre unge patienters overgang fra børne-/ungeafdelinger til voksenafdelinger ved at give mere støtte, vejledning og information i overgangsperioden. Som en del af projektet undersøges det hvordan unge i alderen 15-25 år oplever overgangen fra barn til voksen i sundhedsvæsenet. I projektet deltager flere partnerne i Danmark og Tyskland, deriblandt reumatologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital (lead partner), psykiatrien i Region Sjælland og Børne-/Ungeafdelingen på Slagelse sygehus.

Formål
Formålet med projektet er at få indsigt i og producere ny viden om de specifikke udfordringer, som unge patienter oplever i overgangsperioden til voksenbehandling, og den støtte og information som de efterspørger fra sundhedsvæsenet. Projektet har stor samfunds- og forskningsmæssig relevans, da ny forskning for eksempel viser at op mod 84% af unge danske psykiatribrugere ikke længere er i behandling det første år efter de er fyldt 18 år. Den indhentede forskningsdata skal derfor især bruges til at optimere og kvalitetssikre denne patientgruppes behandlingsforløb foruden at skabe ny viden på området til gavn for patienter i både somatikken og i psykiatrien.

Metode
Unge patienters erfaringer indsamles via spørgeskemaundersøgelser og individuelle interviews i forbindelse med deres besøg på klinikker eller sygehuset. Forældre/værger til de unge patienter interviewes individuelt eller i forældrepar. Sundhedspersonalet deltager ligeledes i individuelle eller fokusgruppeinterviews. Interviews og fokusgrupper følger en spørgeguide med semi-strukturerede og open-ended spørgsmål, som har fokus på deltagernes erfaringer med overgangen fra barn til voksen i sundhedsvæsenet. Alle deltagere i projektet giver samtykke til at deltage og kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage.

Projektets deltagere vil blive tilbudt at deltage i en række workshops med henblik på at yde dem støtte i overgangen til voksenbehandling. Der vil derudover blive udviklet en app, som har til formål at gøre transitionen enklere og mere overskuelig.
Kort titelCAT
AkronymCAT
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato1/01/2331/12/25