Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Johanne Kleins Legat

Pris

Tildelende organisationerDet Medicinske Selskab i København