Janet Jensen

Ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske

  20142024

  Publikationer pr. år

  Personlig profil

  Forskningsbaggrund

  Det samlede projekt er velvære og restitution af intensivpatienter under indlæggelsen i intensivterapiafsnit, ITA, og efter udskrivelse fra hospital. Jeg har fokus på patienternes forløb og deres recovery periode, som strækker sig fra indlæggelsens start til efter udskrivelse fra hospital. Akut og kritisk syge patienter oplever bl.a. sedation, sepsis og delirium, der påvirker dem fysisk, mentalt og kognitivt. I en årrække har intensivsygeplejersker skrevet dagbøger og taget fotografier for patienter mens de var indlagt, samt tilbudt opfølgende samtaler med patienterne efter indlæggelsen. Med udgangspunkt i denne praksis og tidligere undersøgelser, har jeg gennemført en række undersøgelser for overordnet at belyse effekten af patientfotografier og tre opfølgende samtaler på ti ITA i Danmark. Jeg er inspireret af patienters og pårørendes selv-rapporterede oplevelser af livskvalitet, symptomer og deres hverdagsliv. Med det formål har jeg benyttet både kvantitative, kvalitative og mixed metoder. Mit mål på sigt er, at forbedre praksis til gavn for en gruppe patienter, der er særlig udsatte for tab af gode leveår.

  Eksterne ansættelser

  University of Southern Denmark

  Fingeraftryk

  Udforsk hvilke forskningsemner Janet Jensen er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra forskerens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler forskerens faglige profil.
  • 1 Lignende profiler

  Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

  Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller