20112022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsbaggrund

Jeg forsker i ulighed i sundhed med borgerperspektivet i centrum. Min forskning er udviklings- og anvendelsesorienteret med fokus på bl.a. læring og kompetenceudvikling både for borgere og professionelle.

Formålet med mit virke er at øge lighed i sundhed og jeg har beskæftiget mig med problematikker indenfor bl.a. borgerrettet forebyggelse, sundhedsfremme og ulige adgang til sundhedsydelser.

Metodisk opererer jeg med en bred vifte af involverende og samskabende greb kombineret med sociologiske og kulturteoretiske ræsonnementer om ulighed. Min forskning foregår derfor altid i tæt samarbejde med borgere, kommuner og andre relevante aktører.

Aktuelt forsker jeg i, hvordan det somatiske sundhedsvæsen møder borgere med svære psykiatriske diagnoser og hvordan borgerne oplever livet med sygdomme. Projektet bidrager med indsigter i, hvordan og hvorfor ulighed opstår i det konkrete møde mellem borger/patienter og professionelle. Desuden bidrager projektet med udvikling af metodiske greb til involvering af sårbare borgere på en etisk forsvarlig facon.

Tidligere projekter:

  • Følgeforskning på samtaleværktøjet Mine Samtaler - til lindring og livskvalitet. En tidlig palliativ, tværsektoriel indsats
  • Evaluering af kompetenceløftet Demens – Skolebænk på tværs. Et efteruddannelsesforløb for kommunalt og regionalt ansatte
  • DEBIRS: Dialogisk evaluering af Region Sjællands borgerinddragende indsatser under Tidlig Opsporing, DNS med det formål at styrke kommunikation mellem borgere og alment praktiserende læger

Nøgleord: Ulighed i sundhed, involverende metoder, borgerperspektiver, lige adgang til sundhedsydelser, læring i sundhedsvæsnet, primær sektor

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Universitetspædagogikum, Fokus på sundhedsprofessionelles læring, Roskilde University

Dimissionsdato: 31 maj 2021

Sundhedsfremme (ph.d.), Ph.d., Kampen for det sociale renommé: Forældreskab og forebyggelse i et klasseperspekiv, Roskilde University

Dimissionsdato: 3 nov. 2017

Dansk og sociologi (cand.mag), Master, University of Copenhagen

Dimissionsdato: 2 jun. 2008

Eksterne ansættelser

Ekstern lektor, Roskilde University

1 sep. 202131 aug. 2024

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller