Gitte Bunkenborg

Lektor i klinisk sygepleje, ph.d., intensiv sygeplejerske

  20082024

  Publikationer pr. år

  Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

  Personlig profil

  Forskningsbaggrund

  Gitte Bunkenborg er en del af det tværfaglige ledelsesteam for Forskningens Hus, en tværfaglig forskningsenhed på Holbæk sygehus, hvor hun er forskningsleder for MVU området, og for forskningsprogrammet "Overgange og Sammenhæng". Under forskningsprogrammet udfører Gitte Bunkenborg egen forskning, der omhandler patientsikkerhed for den indlagte, ofte multisyge patient i kritiske overgange og transition, fx overflytning fra intensiv afdeling til almen afdeling eller transition fra stabil tilstand til nyopstået kritisk forværring. Gitte Bunkenborg er interesseret i den faglige opmærksomhed og de kliniske handlinger, som patienterne modtager fra sygeplejersker for at opspore akut kritisk forværring og forebygge uventet død, herunder hvordan sygeplejersker anvender redskaberne Early Waring Score og Mobilt Akut Team. I et patientsikkerheds perspektiv har hun også beskæftiget sig med sygeplejerskers dokumentation og kommunikation i forbindelse med overflytning og overlevering af patienter fra intensiv afdeling til almen afdeling. Gitte Bunkenborg disputerede i april 2014 fra Lunds Universitet med afhandlingen: In-hospital Patient Safety: Prevention of deterioration and unexpected death by systematic and inter-professional use of early warning scoring. I 2018-2020 udfører Gitte Bunkenborg et postdoc projekt med titlen: "MAT in Denmark - does it work? Does it matter? A cross regional Realist Evaluation of an in-hospital patient safety initiative - The Rapid Response Team". Projektet er en såkaldt Realist Evaluering, på tværs af tre regioner i Danmark af et redskab til optimering af patientsikkerheden, Mobilt Akut Team funktionen, på danske akut sygehuse. Resultater fra projektet vil kunne bidrage med vigtig viden for organisatoriske beslutningstagere og klinikere om nytteværdien af Mobilt Akut Team, og om nødvendige tiltag for at støtte op om patientsikkerheden og udvikling af den kliniske praksis. Nationale og internationale forskere inden for feltet er tilknyttet projektet. Derudover er Gitte Bunkenborg interesseret i komplekse kliniske interventioner, i implementeringsforskning, i begrebet "professionalisme" og i sygeplejerskers dokumentationspraksis. Hun har gennemført og publiceret kvalitative, kvantitative og mixed methods studier. Gitte Bunkenborg er uddannet kardiologisk sygeplejerske og specialuddannet intensiv sygeplejerske og var klinisk aktiv i disse specialer i sammenlagt 15 år inden karriereskifte til først projektledelse og siden forskning og forskningsledelse. Hun har en masteruddannelse i voksenuddannelse og har megen undervisningserfaring. Udover ansættelse på Holbæk Sygehus er Gitte Bunkenborg ansat på Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning, som lektor i klinisk sygepleje og Gitte vejleder ph.d. studerende på SDU og på KU.

  Eksterne ansættelser

  University of Copenhagen

  University of Southern Denmark

  Fingeraftryk

  Udforsk hvilke forskningsemner Gitte Bunkenborg er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra forskerens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler forskerens faglige profil.
  • 1 Lignende profiler

  Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

  Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller