Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsenhed for Psykoterapi og Psykopatologi er bygget op om et professorat med særligt fokus på psykiatrisk psykoterapi ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, men der forskes også i tilgrænsende områder, såsom sundhedsfremme, kommunikation, uddannelse, recovery, helhedsorienterede (body & mind) indsatser og psykopatologi.

I psykoterapiforskningen arbejdes der bredt med tværgående terapiformer og smalt med udvikling af præcisionsindsatser for særlige vanskeligheder.

I psykopatologiforskningen arbejdes der ud fra en transdiagnostisk forståelse af sygdomsfænomener med både neurobiologisk og fænomenologisk tilgang. ​

Forskningsenhed for Psykoterapi og Psykopatologi har til huse på 4. sal i Psykiatrisygehuset Slagelse.

Enheden er i vækst med otte ph.d.-studerende, flere tilknyttede specialestuderende og fire seniorforskere. De forskellige forskningsfelter og de forskellige stadier af udvikling og forskning gør det nødvendigt at bruge mange forskellige forskningsmetoder, både kvantitative og kvalitative, samt at kombinere de forskellige videnskabsteoretiske tilgange. Der arbejdes meget med at udvikle eller hjemtage nye forskningsmetoder og nye behandlinger, herunder også komplimentære psykoterapeutiske behandlinger.

Metodemæssigt arbejdes der særligt med Single Case Experimental Design i samarbejde med statistiker As​soc. Professor Mariola Moeyaert, University at Albany, US og med narrativ kvalitativ analyse i samarbejde med Professor Larry Davidson, Yale University, US​. Derudover har forskergruppen et betydeligt samarbejde med flere danske forskningsmiljøer, og med en række internationale eksperter.

I Forskningsenhed for Psykoterapi og Psykopatologi er vi organiseret sådan, at vi samarbejder på kryds og tværs af forskningsprojekter for at udnytte alles kompetencer til fulde og skabe grobund for udvikling af både forskningsfelter og medarbejdere.

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Psykiatrien Vest er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller