Organisationsprofil

Organisationsprofil

Psykiatrisk Forskningsenhed (PF) varetager den centrale støttefunktion og sekretariat for udvikling, koordination og drivkraft bag den regionale psykiatriske forskning.
Forskningsenheden blev etableret i 1. januar 2009. Ledelsen varetages af en ledende overlæge, som sammen med sygeplejelederen af MVU tillige udgør psykiatriens samlede støttefunktion i forhold til regionens afdeling for Data og Udvikling (DU).
PF har en klinisk professor i psykiatri ved SUND, en professor ved SDU samt 2 lektorer ved SDU. Desuden er der tilknyttet 2 adjungerede professorer ved henholdsvis SUND og SDU.
PF har ansat en forskningssekretær og varetager ledelsen af forskningsbiblioteket og dennes bibliotekar. Biblioteket er desuden fagbibliotek for hele psykiatriens personale og yder undervisning i litteratursøgning.
PF har lang tradition for forskning på højt internationalt niveau indenfor tidlig opsporing af psykoser, psykiatrisk klassifikation, personlighedsforstyrrelser, psykoterapi samt evidensbaseret psykiatri. Forskningen i psykoser sker i tæt samarbejde med Kompetencecenteret for OPUS og TOP (tidlig opsporing af psykoser) beliggende i Roskilde. Forskningen i personlighedsforstyrrelser er organiseret i ”Center for forskning i personlighedsforstyrrelser (se dette) og forskning i evidens i ”Center for Evidensbaseret Psykiatri” (se dette).
PF har flere deltidsansatte seniorforskere samt ad hoc-ansættelser i 3-årige postdoc-forløb. PF har desuden studerende ansat i kortere forløb og varetager vejledningsopgaver for bachelor- og kandidatstuderende. Forskningen er tværfaglig og forskergruppen indbefatter læger, sygeplejersker, psykologer, sundhedsøkonom, andre sundhedsvidenskabeligt og samfundsvidenskabeligt uddannede. PF afholder seminarer og workshops samt gæsteforelæsninger ved de tilknyttede professorer.
Hovedformålet for den psykiatriske forskning er at drive klinisk forskning og derved skabe forbedret diagnostik og udvikle nye behandlingsmetoder.
PF har udviklet et bredt kendskab til forskellige metoder som supplerer hinanden, herunder lodtrækningsforsøg (RCT), kliniske observationsstudier, epidemiologisk forskning, it-teknologi, registerforskning og kvalitative metoder. Med 70-80 årlige artikler stræber vi højt ved at publicere i tidsskrifter med høj impact factor.
PF har egen hjemmeside, hvor den igangværende forskning er beskrevet, oversigt over afsluttede ph.d.-forløb med mulighed for at downloade afhandlinger, publikationslister og aktuelle emner som fx ph.d.-forsvar. PF har forskningsudvalg med repræsentation fra ledelse, medarbejdere, patienter og pårørende. PF varetager koordinering af ph.d.-projekterne i Psykiatrien, som bliver udviklet i tæt samarbejde med de 5 afdelingsledelser.
PF samarbejder tæt og bredt med såvel nationale og internationale netværk, der ofte bliver inddraget i udformningen af ph.d.-forløb eller større forskningsprojekter.

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Psykiatrisk Forskningsenhed er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller