Organisationsprofil

Organisationsprofil

Psykiatrisk Center Syd i Region Sjælland har en lang og succesfuld forskningshistorie, som vi har ambitioner om at genetablere og udvikle videre i fremtiden.
Vores filosofi er at bygge på de allerede eksisterende resurser og gode eksempler vi har og derigennem stimulere forskningen, så der er en naturlig kobling mellem forskning og klinik på Oringes unikke vis.

Psykiatrien Syd består af et psykiatrisk sygehus med flere sengeafdelinger med forskellige profiler. Der er akut modtageafsnit samt lukkede og åbne afsnit som tilbyder specialiseret behandling af forskellige psykiatriske problemstillinger, bl.a. psykotiske tilstande, affektive sygdomme, personlighedsforstyrrelser, dobbeltdiagnose patienter og afdeling for gerontopsykiatri.

Vi har et akut ambulant team som en del af vores organisation og en stor centerterapi med langvarige traditioner for udvikling af kreative aktiviteter, og de indgår som en vigtig del af behandlingstilbuddet til både indlagte og ambulante patienter.

Vi har aktuelt to Ph.d. studerende ansat. De arbejder målrettet på udvikling af psykoterapeutiske metoder for patienter med skizotypiske sindslidelser og med at vurdere nye muligheder for psykopatologisk vurdering for patienter med social fobi og ængstelighed.

Centerterapien er engageret i forskning omkring implementering af kreative aktiviteter som en del af det ergoterapeutiske tilbud til psykiatriske patienter og har flere publikationer om emnet.
Vores forsknings fokusområder er: angst, personlighedsforstyrrelser, kreativ ergoterapi, ECT og psykopatologi indenfor skizotypi.
Vi har også forskning med baggrund i retspsykiatri og forebyggelse af aggression hos psykiatriske patienter.

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Psykiatrien Syd er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller