Ortopædkirurgisk Afdeling

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Ortopædkirurgisk Afdeling tilbyder at hjælpe med at opstarte, støtte og stimulere lægelig forskning for alle interesserede læger med tilknytning til afdelingen. Som en del af uddannelsesforløbet vil alle yngre læger blive tilbudt et klinisk forskningsprojekt, som skal kulminere i en præsentation af arbejdet og udarbejdelse af et manuskript mhp. publikation i et peer-reviewed tidsskrift. Hver yngre læge har det primære ansvar for at færdiggøre projektet, som bør påbegyndes så tidligt som muligt under ansættelsen. Et projekt kan vælges fra en projektliste på afdelingen eller udarbejdes individuelt hvad angår idé, omfang og varighed. Formålet med forskning er at opmuntre yngre læger til at lære at vurdere lægevidenskabelig litteratur i forhold til ortopædkirurgi. Derudover vil man lære at udvikle en hypotese, teste hypotesen og præsentere resultater i sammenhængende form med underbyggede konklusioner. Afdelingen vil kunne vejlede den yngre læge i udvikling og planlægning af et forskningsprojekt, eksperimentelt design, generel statistik, fremlæggelse i et lægeligt forum, forskningsetik og hvordan man ansøger om fondsmidler og lignende.

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Ortopædkirurgisk Afdeling er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller