Ortopædkirurgisk Afdeling

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed ved Sjællands Universitetshospital er et spirende forskningsmiljø, som udfører forsknings- og udviklingsarbejde indenfor ortopædkirurgi og tilgrænsende områder. Fokus er på kliniknær forskning med patienten i centrum med henblik på at understøtte evidensbaseret udredning og behandling. Forskningsenheden arbejder uafhængigt af kommercielle interesser, men arbejder tæt sammen med andre forskningsmiljøer i ind- og udland.

Hovedforskningsområder og metodologier
Enheden er forskningsaktiv indenfor de fleste ortopædkirurgiske fagområder og tilbyder vejledning i en række forskningsmetodologier, herunder randomiserede kliniske forsøg, kohortestudier, registerbaserede studier, systematiske oversigter og metaanalyser, observatørstudier samt udvikling og validering af patientrapporterede effektmål. For at understøtte implementering af evidensbaseret klinisk praksis understøtter og superviserer enheden desuden udarbejdelse af kliniske guidelines såvel nationalt, internationalt, som gennem specialeselskaberne. Forskningsenheden deltager i arbejdet med kliniske kvalitetsdatabaser for at understøtte kvalitetssikring af ortopædkirurgiske implantater og procedurer.

Uddannelse
Enheden tilbyder præ- og postgraduate forskningsforløb på alle niveauer, herunder BA-opgaver, almindelige og udvidede kandidatspecialer, forskningsperspektiv og forlængede forskningsophold, ph.d.-forløb samt post-doc forløb. Vi tilbyder endvidere supervision for kandidatstuderende med baggrund i mellemlange videregående uddannelser.

Relationer og satsningsområder
Forskningsenheden er involveret i en række tiltag for at forbedre udredning, behandling og pleje af patienter med diabetiske fodkomplikationer. Dette sker i samarbejde med afdelingens sår- og infektionssektion samt gennem tværsektorielle og tværregionale forsknings- og udviklingsprojekter. Basalvidenskabelige forskningsprojekter omkring sårheling og knogleinfektioner udføres i samarbejde med nationale forskningsinstitutioner og enheden er aktiv i et akademisk netværk for kroniske knogle- og bløddelsinfektioner. Enheden samarbejder med de øvrige hospitaler i regionen for at optimere udrednings- og behandlingsforløb for patienter med diabetiske fodkomplikationer, herunder sikre en systematisk dataindsamling og dokumentation af behandlingseffekter.

Der pågår projekter til validering af patientrapporterede effektmål indenfor idrætstraumatolgi, rygkirurgi, skulderkirurgi og håndkirurgi. Projekter omkring patientderiverede effektmål er under udarbejdelse.

Der udarbejdes løbende systematiske oversigter og metaanalyser til dokumentation af behandlingseffekter ved en række almindeligt udførte ortopædkirurgiske behandlinger. Dette for at generere mere sikker viden om operationsindikationer og for at tilbyde et evidensbaseret grundlag for klinisk beslutningstagning for patienter og behandlere.

Primære interventionsstudier, såvel randomiserede som ikke-randomiserede, gennemføres på afdelingen og i samarbejde med andre ortopædkirurgiske afdelinger. Internationalt samarbejder vi omkring dokumentation af implantater, kirurgiske komplikationer og ved udarbejdelse af større epidemiologiske studier.

Flere projekter er under udarbejdelse i samarbejde med patienter, herunder bedre udnyttelse af IT ved rehabiliteringsforløb, frakturforebyggelse, SMS-baseret monitorering af behandlingseffekter samt telemedicinsk vurdering af problemsår. Fokusgrupper og kvalitative forskningsmetoder indgår som en vigtig del af disse projekter. Som udgangspunkt tilstræbes størst mulig patientinvolvering i forskningsprocessen på flest mulige niveauer.

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Ortopædkirurgisk Afdeling er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller