Organisationsprofil

Organisationsprofil

Neurologisk Afdeling forsker aktivt inden for de store neurologiske sygdomsområder apopleksi og demens og inden for klinisk neurofysiologi og sygepleje. Vores kerneopgaver er diagnostik, pleje og behandling af patienter med neurologiske sygdomme. Forskning og uddannelse er de grundelementer, der skal sikre et højt fagligt udrednings- og behandlingsniveau for både nuværende og fremtidige patienter. Nye behandlingsmetoder udspringer af forskning.
Forskningsområder: Afdelingens forskningsstrategi tager afsæt i de store neurologiske sygdomsområder:
 Apopleksi (blodprop)
 Demens (hukommelsesproblematikker)
 Anvendelse af sundhedsteknologi (klinisk neurofysiologi)
 Rehabilitering af neurologiske sygdomme (plasticitet)
Vi tager afsæt i de almindelige neurologiske sygdomme, som udgør et stigende problem i takt med den stigende gennemsnitsalder.

Klinisk anvendt forskning: Afdelingens fagligt høje kliniske niveau er et godt fundament for igangsætning af forskningsprojekter. Forskningen i Neurologisk Afdeling er især kendetegnet ved at være klinisk anvendt forskning. Vejen til ny og stadigt bedre diagnostik og behandling af den neurologiske patient er derfor kort, da vi som afdeling anvender forskningsmetoderne som en naturlig del af vores daglige kliniske virke.

Forskningsmiljø: Vi samarbejder med Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og flere store universitetssygehuse. Herudover har afdelingen samarbejdspartnere internationalt inden for flere forskningsprojekter.

Forskningspersonale Forskningen i Neurologisk Afdeling er tværfagligt og drives af forskellige faggrupper:
 Speciallæger i neurologi og klinisk neurofysiologi
 Reservelæger
 Ph.d.-studerende
 Sygeplejersker
 Fysioterapeuter
 Ergoterapeuter
 Neurofysiologiassistenter.
Forskningspersonalet er integreret i den almindelige kliniske drift i Neurologisk Afdeling. En del af forskningspersonalet har også klinisk aktivitet. Vi har gode kontorfaciliteter og undersøgelsesrum (samt dedikerede forskningsrum), og der er daglig tæt interaktion mellem forskere og klinikere.

Forskerne i Neurologisk Afdeling deltager aktivt i undervisning af medicinstuderende og øvrige faggrupper, ligesom vi varetager vejledning i forbindelse med bachelor- og kandidatopgaver.

Databehandling: Når der er behov for udveksling af data med samarbejdspartnere, foregår dette altid i anonymiseret form. Vi stiler altid mod at publicere data i internationale tidsskrifter, hvor det naturligvis heller ikke vil være muligt at genkende enkeltindivider.

Kontakt: Professor og overlæge Troels Wesenberg Kjær er forskningsansvarlig på Neurologisk Afdeling og kan kontaktes på suh-neu-kfe@regionsjaelland.dk eller tlf. nr. 47 32 28 00.

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Neurologisk Afdeling er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller