Organisationsprofil

Organisationsprofil

På Medicinsk Afdeling behandles patienter med et bredt udsnit af medicinske lidelser. Afdelingen har særlige kompetencer inden for behandling af gastroenterologiske, hepatologiske og endokrinologiske sygdomme, men har også afsnit særligt dedikeret til patienter med geriatriske og intern medicinske lidelser. Medicinsk Afdeling omfatter fire sengeafsnit med i alt 80 senge. Af disse er to afsnit primært målrettet behandling af patienter med gastroenterologiske/hepatologiske lidelser, et afsnit behandler primært patienter med endokrinologiske sygdomme og patienter med intern medicinske lidelser, mens et afsnit behandler patienter med geriatriske og intern medicinske sygdomme. Afdelingen har regions- og højt specialiserede funktioner inden for gastroenterologi/hepatologi og inden for endokrinologi. Afdelingen har et stort gastroenterologisk/hepatologisk ambulatorium med omtrent 3.500 patienter tilknyttet. Vi udreder og behandler blandt andet patienter med øvre gastroenterologiske sygdomme inklusive udredning af patienter forud for reflukskirurgi, patienter med inflammatoriske tarmsygdomme inklusive komplicerede tilfælde, patienter med tarmsvigt og patienter med et bredt udsnit af hepatologiske sygdomme, inklusive viral og autoimmun hepatitis. I samarbejde med Kirurgisk Afdeling udfører vi både almindelige og avancerede endoskopiske procedurer. Til afdelingen er tilknyttet et lærestolsprofessorat i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi ved Københavns Universitet, og der er en betydelig forskningsaktivitet knyttet til dette område. Det endokrinologiske ambulatorium behandler patienter med alle former for diabetes inklusive behandling med insulinpumper, stofskiftesygdomme, binyresygdomme og sygdomme relateret til kalkstofskiftet. Ambulatoriet har egne DXA skannere og udfører 3.000 skanninger årligt. Der er er for nylig etableret et Videnscenter for Knoglesundhed ved afdelingen. Inden for endokrinologien er forskningsaktiviteten primært indenfor diabetes og osteoporose. Der er aktivitet inden for udvikling og forskning relateret til sygepleje. Særlige fokusområder er emner relateret til patienttilfredshed, ernæring samt hygiejne. Der er forskningsmæssigt samarbejde med øvrige afdelinger på Sjællands Universitetshospital, Odense, Hvidovre, Aarhus og Aalborg universitetshospitaler, Landspitalet, Torshavn, Færøerne, Rigshospitalet og universiteter i udlandet. Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (SUH), Roskilde har regionsfunktion indenfor specialerne lungemedicin, infektionsmedicin og nefrologi. Hermed har afdelingen ansvar for behandling af patienter med komplekse sygdomme inden for disse tre specialer og modtager specialepatienter fra hele Region Sjælland Herudover dækker afdelingen diagnostik, behandling og kontrol af akutte og kroniske tilstande som hovedfunktion i alle tre specialer, samt intern medicin. Medicinsk Afd. SUH, Roskilde rummer også Medicinsk Diagnostisk Center, som arbejder med målrettede, hurtige og patient-orienterede udredningsforløb. Dette foregår i egentlige pakkeforløb (f.eks. metastaser med ukendt primær tumor) eller gennem tæt koordination ved forløb med flere behandlere/udredningsforløb bl.a. ved systematiske tværfaglige konferencer. Medicinsk Afd. SUH, samarbejder med alle regionens hospitaler samt Odense Universitetshospital og Rigshospitalet i Region H. Afdelingen deltager aktivt i lægeuddannelsen ved Københavns Universitet, samt den postgraduate videreuddannelse. Afdelingen rummer en Klinisk Forskningsenhed (KFE) med projekter indenfor afdelingens specialer og interesseområder. KFE'en har dedikerede medarbejdere og udfører både industri-sponsoreret interventionsstudier, investigator-initieret forskning, samt epidemiologiske studier.

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Medicinsk Afdeling Køge er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller