Medicinsk Afdeling

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Klinisk forskning (randomiserede kliniske forsøg, klinisk registerforskning og systematiske reviews af randomiserede kliniske forsøg) med brug af patientnære effektmål. Resultater fra klinisk forskning kan øjeblikkeligt bruges i den kliniske hverdag og er til umiddelbar gavn for patienterne

Forskning som inkluderer patienter med nogle af de hyppigste intern medicinske sygdomme (diabetes, KOL, hypertension, iskæmisk hjertesygdom, osteoporose etc.).

Forskning som foretages på tværs af intern medicinske specialer og på tværs af sygehuse (multicenter forsøg/ projekter)

Forskning som inddrager en eller flere af de fire professorer som afdelingen har ansat

Fortsat tæt samarbejde med Center for Klinisk Interventionsforskning/ Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet som har langvarig erfaring med bl.a. forskningsmetodik, randomisering, datamanagement og statistiske analyser

Forskning som følger og tager afsæt i de mest valide internationale guidelines for data-management, forskningsmetodik og statistik (SPIRIT, CONSORT, PRISMA, SCOPE etc.). Dette vil optimere kvaliteten af forskningsresultaterne fra Holbæk medicinsk afdeling

Pr. 1. juni 2022 er afdelingen opdelt i hhv. Medicin 1 og Medicin 2. Al forskningsoutput vil fra 2022 og fremover registreres under Medicin 1 eller Medicin 2

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Medicinsk Afdeling er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller