Organisationsprofil

Organisationsprofil

Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS) er en forskningsenhed under Center for Epidemiologisk Forskning, Nykøbing F. Sygehus. LOFUS er en hustandsbaseret befolkningsundersøgelse, som fra 8. februar 2016 til 13. februar 2020 inviterede borgere i Lolland og Guldborgsund kommuner efter tilfældig udtrækning i Folkeregisteret og indsamlede data.

I alt 19.000 borgere i alderen 0-96 år deltog, og 10.400 husstande var repræsenteret. Dataindsamlingen bestod af spørgeskema, kliniske undersøgelser og indsamling af biologisk materiale. Blod, urin, spyt og afføring blev lagret i Region Sjællands Biobank til brug for fremtidig forskning, og data er lagret i en forskningsdatabase. LOFUS samarbejder med delprojekter indenfor forskellige fagfelter om brug af LOFUS-data til forskningsformål og tager gerne imod ansøgninger fra interesserede forskere. LOFUS’ dataindsamling blev finansieret af Region Sjælland, Nykøbing F. Sygehus, Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune.

LOFUS er godkendt af Region Sjællands Videnskabsetiske Komité (SJ-421) og anmeldt til Datatilsynet (REG-24-2015) og ClinicalTrials.gov (NCT02482896).

Kontakt: Projektchef Randi Jepsen, PhD, MSc, RN, mail: rjep@regionsjaelland.dk, tlf. +45 4057 0360.

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Lolland-Falster Undersøgelsen er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller