Organisationsprofil

Organisationsprofil

Vi varetager diagnostik, behandling og pleje af patienter med kirurgiske sygdomme i galdeveje, bugspytkirtel, tynd-og tyktarm, bughule og bugvæg. Desuden har vi den regionale funktion for kirurgi for svær overvægt. Inden for behandling af inflammatoriske tarmsygdomme og refluksbehandling har vi et nært samarbejde med Medicinsk Afdeling, gastroenterologisk sektion.

Afdelingen har funktioner i både Roskilde og Køge. Roskilde Sektionen i Roskilde varetager diagnosticering og behandling af kræft i tyk- og endetarm. I 2015 blev der foretaget omkring 400 kræftoperationer. Omkring 95 % af disse operationer blev udført laparoskopisk. Godt 25 % robotassisteret. Patienterne henvises i kræftpakkeforløb fra praktiserende læger eller speciallæger samt fra endoskopienheden i Køge. Patienterne følges af forløbskoordinator, ses ambulant efter CT og/eller MR scanning og MDT konference. Den mediane liggetid efter operation for kræft i tyktarm er 2-3 dage og 5 dage efter operation på endetarm. Aktuelt opereres der på 9 lejer ugentligt. Der er et sengeafsnit med 25 senge, stomiambulatorium samt to læge- og sygeplejerskebemandede ambulatoriestuer. Desuden varetages basal palliation til patienter med uhelbredelig kræft mavetarmkanalen.

Køge Sektionen i Køge varetager akut funktion, kirurgi for benigne lidelser i fordøjelsesorganer, bariatrisk kirurgi, ligesom der er er en betydelig endoskopi- og ambulatoriefunktion. Der er to sengeafsnit med i alt 54 senge. Endoskopiafsnittet varetager ca. 10.000 procedurer årligt indenfor koloskopi, gastroskopi, ERCP, EMR samt andre avancerede endoskopisk procedurer. Der rådes over 13 operationslejer ugentligt samt 6 operationslejer for dagkirurgi. Der anvendes ERAS principper ved alle akutte kirurgiske laparotomier.

Vi samarbejder med flere specialer på Sjællands Universitetshospital i både Roskilde og Køge. I Roskilde foretages MDT konferencer i samarbejde med onkologer, patologer samt radiologer. I Køge er der tæt samarbejde med gastromedicinerne omkring patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. Derudover et tæt samarbejde med en række kliniske og parakliniske afdelinger samt de primærkommunale og regionale instanser. Der er endvidere direkte kontakt til primærsektoren, for eksempel til praksiskonsulent, praktiserende læger og speciallæger.

Omkring konkrete patientforløb og uddannelse samarbejder vi med dels regionens øvrige afdelinger samt med naboregionerne Syddanmark og Hovedstaden.

Inden for forsknings- og udviklingsfeltet samarbejder vi med Københavns Universitet, Syddansk Universitet samt med udenlandske partnere i navnlig USA og UK.

Kræftkiruirgi varetages i sektionen i Roskilde. IBD kirurgi varetages i sektionen i Køge for en betydelig dels vedkommende som regionsfunktion. Bariatri varetages i Køge som regionsfunktion. Herniekirurgi varetages i Køge, hvor der både behandles simple lyskebrok samt store bugvægsbrok samt brok omkring stomier. Disse varetages som regionsfunktion.

Afdelingens Forskningsenhed består af en professor samt aktuelt 8 Ph.d studerende samt 8 scholarsstuderende. Der er ansat en post doc Ph.d. sygeplejerske til ledelse af den sygeplejefaglige forskning. I 2017 udgik 42 publikationer fra Forskningsenheden. Enheden har samarbejde med andre forskningsinstitutioner nationalt og internationalt. Forskningsenheden varetager en vigtig funktion omkring sikring af et højt fagligt niveau i afdelingen. Uddannelse vægtes højt og varetages af en udviklingssygeplejerske samt en uddannelsesansvarlig overlæge. Afdelingen varetager uddannelse af et stort antal studerende. Kvalitetsarbejdet koordineres af afdelingens kvalitetskoordinator, som også varetager samlende funktioner for afdelingens arbejde med hospitalets overordnede strategi: "Patienten er alt".

Patientsikkerhed overvåges primært af afdelingens kvalitetskoordinator i samarbejde med afdelingsledelsen og kliniske nøglepersoner.

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Kirurgisk Afdeling er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller