Organisationsprofil

Organisationsprofil

Kardiologisk afdeling, SUH Roskilde er regionalt center for kardiologi i Region Sjælland. Afdelingen fokuserer på høj kvalitet og høje professionelle standarder med hensyn til alle aspekter af patient håndtering. Der lægges stor vægt på patient tilfredshed og på organisatorisk effektivitet.

Afdelingen har ansvar for højt specialiseret kardiologisk udredning og behandling som f.eks. koronar angiografi, elektiv perkutan koronar intervention(PCI), bestemmelse af fraktionel flow reserve (FFR implantation og kontrol af pacemakere og ICD-enheder, elektrofysiologiske undersøgelser og radio frekvens ablation (RFA). I afdelingen diagnosticeres og behandles patienter med både generelle kardiologiske sygdomme, og patienter med komplekse kardiologiske problemstillinger som infektiøs endokarditis, hjerteklaps lidelser, medfødte hjertelidelser hos voksne, og yderligere tilbyder afdelingen ambulant genetisk rådgivning til patienter og pårørende vedrørende visse genetiske hjertesygdomme.

Den kardiologiske afdeling er delt på 2 matrikler. Afdelingen har 20 sengepladser på Køge matriklen, og 36 senge i Roskilde. Der er ambulant funktion på begge matrikler. Det kardiologiske laboratorium i Roskilde har fem kateterisationsrum, fuldt udstyret med moderne røntgenapparatur og 12 dagpladser.  Det kardiologiske laboratorium har videoudstyr placeret både på operationsstuerne og i konferencerummet. Der afholdes konferencer om behandling af komplekse problemstillinger med kardiologer på Rigshospitalet og OUH. I det non-invasive diagnostiske ambulatorium i Roskilde tilbydes både transthorakal- og transesophageal ekkokardiografi, stress-test, holter-monitorering, pacemaker og ICD kontrol. Desuden forefindes AK-klinik og sygeplejerske drevet hjerteinsufficiensklinik.

Den kardiologiske afdeling har mere end 25.000 ambulante kontakter årligt, ca. 20.000 indlæggelsesdage, og mere end 5.000 udskrivelser. Der udføres årligt ca. 3.000 KAG ´er, 1000 PCI og FFR målinger, mere end 200 RFA procedurer, og ca. 800 pacemaker og ICD operationer. Der er planer om udvidelse af den invasive funktion.

Den kardiologiske afdeling tilbyder kardiologisk specialist assistance til andre afdelinger på Sjællands Universitetshospital, ligesom afdelingen i Roskilde tilbyder assistance vedr. kardiologiske problemstillinger til andre hospitaler i regionen.  Den kardiologiske afdeling modtager patienter efter henvisning fra hele regionen. Afdelingens video faciliteter og det digitale ekkonetværk kan anvendes til at facilitere disse funktioner. Der er døgnvagt på reservelæge niveau til behandling af akutte patient problemstillinger, og der er 1. reservelæger og specialister i tilkaldevagtordning alle ugens dage.  Dette omfatter også specialister i iskæmi og i elektrofysiologi.

I den kardiologiske afdeling er samlet ansat 30 speciallæger, 4 1. reservelæger og 16 reservelæger. Der er i alt ansat ca. 250 personer.

Udover den kliniske opgave fokuserer afdelingen på forskning, uddannelse og kvalitets arbejde.

Afdelingen har en forskningsenhed, som har det samlende ansvar for al forskningsaktivitet i afdelingen. Forskningsaktiviteten er stigende. Der er fokus på forskning indenfor invasiv behandling af iskæmisk hjertesygdom, og udredning af hjertearytmier med loop implantation samt relateret device behandling. Afdelingen er initiativtager til opstart af et større nationalt samarbejde om bicuspid aortaklapssygdom. Senest har afdelingen fået særlig fokus på forskning indenfor endokardit området, både på klinisk niveau og ud fra en epidemiologisk og genetisk synsvinkel. Dette arbejde foregår både på tværregionalt, nationalt og internationalt niveau. I afdelingen er ansat 1 Professor, 2 PhD studerende, 1 post-doc sygeplejersker og 10 forskningssygeplejersker i forskningsenheden. Afdelingen har en række forskningsaktive læger. Yderligere varetager afdelingen både præ- og postgraduate kurser, herunder specialefokuseret kursus for 5. semester og 2. års HU-specialespecifikt kursus. Kursusledelsen for Tema E, Hjerte-Kredsløb, på Københavns Universitet er aktuelt knyttet til afdelingen.

Samarbejdspartnere: Kommuner og hospitaler i Region Sjælland; hospitaler i landets øvrige regioner; Københavns Universitet; Aalborg Universitet; Syddansk Universitet; Aarhus Universitet; Thoraxzentrum, Rotterdam, Holland; Lund Universitetshospital, Sverige; Haukeland Universitetshospital, Norge; Bern University Hospital, Schwitzerland; York University, United Kingdom; Cardiovasclar Center, Aalst, Belgium; Colombia University Medical Center and the Cardiovascular Research Foundation, New York, USA; University of Florida, USA; Duke University, Raleigh-Durham, Nort Carolina, USA; International Center for Infectiology Research, CNRS,  Ecole Normale Supériure de Lyon, Université Lyon, France.

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Kardiologisk Afdeling er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller