Fysio- og Ergoterapi (HOL)

Organisationsprofil

Afdelingen for Fysioterapi og Ergoterapi på Holbæk Sygehus er organiseret i tre teams. Disse tre teams er REHAB (fase-2 apopleksi og geratrisk rehabilitering), ORTKIR (ortopædkirurgisk) og MEDKIR (medicinsk og kirurgisk rehabilitering). Afdelingen har ambulatoriefunktioner inden for børne rehabilitering, lymfødem terapy og er en del af smerteklinikken, rygklinikken, det palliative team samt det udekørende geriatriske team. Formålet med rehabilitering er at hjælpe mennesker i forebyggelsen af sygdom, behandling (sundhedsfremme), samt rehabilitering efter udskrivelse i kommunalt regi. Alle disse teams yder en omfattende og tværfaglig fremgangsmøde til sundhedfremme og yder service på tværs af afdelinger.

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Fysio- og Ergoterapi (HOL) er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller