Organisationsprofil

Organisationsprofil

Center for Personality Disorder Research (CPDR) er en del af Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrien i Region Sjælland

Vores vision

CPDR har til formål at benytte forskning til at skabe en bedre forståelse, diagnosticering, undersøgelse og behandling af personlighedsforstyrrelser og relaterede psykiske lidelser. Dette inkluderer f.eks. borderline, ængstelig-evasiv, skizotypisk og narcissistisk personlighedsforstyrrelse samt relaterede aspekter af kompleks psykotraumatologi, dissociation og grænselandet af psykose-lignende symptomer.

Inden for den nærmeste fremtid tilstræber vi især at styrke forskningen vedrørende implementering og klinisk anvendelse af den fremtidige ICD-11 klassifikation af personlighedsforstyrrelser baseret på sværhedsgrad og individuelle personlighedstræk, mens vi fortsætter med at understøtte en endnu tættere forbindelse mellem forskning og klinisk praksis.

Vi bestræber os på at facilitere forskning baseret på forskningspraktik-forløb såvel som præ-graduat (herunder kandidat-projekter), post-graduat, ph.d. og postdoc projekter.

Centrale strategiske forskningsområder

Vi søger generelt at udføre forskning i personlighedsforstyrrelser hos både voksne og unge, hvad angår psykologiske mekanismer, udredning, diagnostik og behandling:

 • Igangsætte, facilitere og understøtte lokalt, nationalt og internationalt samarbejde
 • Evaluere behandling af personlighedsforstyrrelser hos unge og voksne
 • Promovere evidens-baseret klinisk praksis i samarbejde med vores affilierede Center for Evidens-Baseret Psykiatri (CEBP)
 • Udvikle, tilpasse og validere undersøgelses-instrumenter og klinisk diagnostiske interviews mhp. forbedring af diagnostik og individualiseret klinisk tilrettelæggelse og behandling
 • Kortlægning af den samfundsøkonomiske byrde ved personlighedsforstyrrelser samt cost-effectiveness ved behandling
 • Gennemføre meta-analytiske og systematiske reviews i samarbejde med CEBP
 • Oversætte forskning til opdaterede kliniske retningslinjer, manualer og lærebogskapitler

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med regionale, nationale og internationale forskere, klinikere, institutioner, organisationer og selskaber:

 • Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD)
 • European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD)
 • World Psychiatric Association (WPA) Personality Disorder section
 • The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) consortium
 • World Health Organization (WHO) - ICD-11 Personality Disorder Work Group

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Center for Forskning i Personlighedsforstyrrelser er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller