Organisationsprofil

Organisationsprofil

Center for Evidensbaseret Psykiatri er en del af Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland.

Vores mål
Centrets primære mål er, at støtte og promovere evidensbaseret praksis i psykiatrien ved, at udføre randomiserede kliniske studier og metaanalyser, ved at udføre og opdatere systematiske reviews indenfor det psykiatriske speciale, samt ved at undervise studerende og forskere i metodologien omkring evidensbaseret praksis. Vi arrangerer workshops, seminarer og undervisningsoplæg.
Centret har ligeledes en interesse i det empiriske og begrebsmæssige grundlag indenfor evidensbaseret forskning, herunder effekten af kontrolgrupper indenfor psykiatrien og interventioner med psykofarmaka (placebo interventioner). Centret arbejder også med en forståelse af basisaspekter af psykiatriske diagnoser. Vi har desuden fokus på udviklingen af personlig medicin i psykiatrien for, at udvikle og forbedre behandlingen af patienter i praksis.
Samarbejdspartnere
• Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
• København Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
• Ålborg Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet
• Center for Evidensbaseret Medicin, Odense Universitets Hospital
• Cochrane Developmental, Psychosocial and Learning Problems
• Cochrane Method Group
• Center for Personality Disorder Research (CPDR), Slagelse, Danmark
• Johannes Gutenberg-Universität, Mainz
• Copenhagen Trial Unit, Region Hovedstaden

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Center for Evidensbaseret Psykiatri er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller