Organisationsprofil

Organisationsprofil

Anæstesiologisk afdelings mission er at bidrage til forskning af høj kvalitet. Det sker i selvstændige projekter og i tæt samarbejde med forskere inden for Anæstesi, Intensiv Terapi, Smerteterapi samt pleje og rehabilitering til den kritisk syge patient. Vi gennemfører kliniknær forskning for at etablere ny viden om de problematikker, som opstår under og efter kritisk sygdom. Temaerne for afdelingens kliniske anvendte forskning er: 1) Kritiske overgang og transition, 2) Etik ved livets afslutning, 3) Behandling, opfølgning og senfølger under og efter kritisk sygdom. Vi benytter både kvalitative og kvantitative metoder i projekterne. Derudover faciliterer vi kliniske randomiserede studier i væsketerapi til den akutte operationspatient og i behandling til den intensive patient bl.a. i samarbejde med Center for Research in Intensive Care (CRIC), Copenhagen, Denmark. Vi har etableret samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere inden for ovennævnte forskningstemaer, og ønsker at styrke dette samarbejde fremover. Fokus for fremtiden vil være fortsat udvikling af forskningssamarbejde og nye forskningsinitiativer om pleje og behandling af den kritisk syge patient. Anæstesiologisk afdelings mission er at bidrage til forskning af høj kvalitet. Det sker i selvstændige projekter og i tæt samarbejde med forskere inden for Anæstesi, Intensiv Terapi, Smerteterapi samt pleje og rehabilitering til den kritisk syge patient. Vi gennemfører kliniknør forskning for at etablere ny viden om de problematikker, som opstår under og efter kritisk sygdom. Temaerne for afdelingens kliniske anvendte forskning er: 1) Kritiske overgang og transition, 2) Etik ved livets afslutning, 3) Behandling, opfølgning og senfølger under og efter kritisk sygdom. Vi benytter både kvalitative og kvantitative metoder i projekterne. Derudover faciliterer vi kliniske randomiserede studier i væsketerapi til den akutte operationspatient og i behandling til den intensive patient bl.a. i samarbejde med Center for Research in Intensive Care (CRIC), Copenhagen, Denmark. Vi har etableret samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere inden for ovennævnte forskningstemaer, og ønsker at styrke dette samarbejde fremover. Fokus for fremtiden vil være fortsat udvikling af forskningssamarbejde og nye forskningsinitiativer om pleje og behandling af den kritisk syge patient.

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Anæstesiologisk Afdeling er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller