Organisationsprofil

Organisationsprofil

Centre for Anaesthesiological Research (CAR) er navnet på den kliniske forskningsenhed ved Anæstesiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital Køge.

Formål
CAR leder og koordiner forskningen indenfor det anæstesiologiske speciale på Sjællands Universitetshospital (SUH), Køge. Her ønsker vi at fremme en videnskabelig og evidensbaseret observation, pleje og behandling til gavn for patienterne ved at forestå, facilitere og støtte basal og klinisk forskning. Det er målet at den kliniske forskningsenhed fungerer som en drivkraft for et klinisk miljø med høj kvalitet i behandlingen. Dette sker ved kontinuerlig at facilitere og tilskynde til læge- og sygeplejefaglig forskning og med etablering af relevante forskerteams på tværs af de sundhedsfaglige miljøer.

Visionen for KFE på Anæstesiologisk afdeling Køge er at udføre forskning som hører til i toppen nationalt og internationalt. Dette gælder i særlig grad for områderne "postoperativ smertebehandling" og senkomplikationer efter kritisk sygdom med behandling på intensiv, inklusive behandling af delirium.

Forskningsområder og strategi
Den overordnede ambition og mål for forskningen i CAR, er at forbedre det perioperative patientforløb og behandling, og særligt den postoperative smertebehandling. På Intensiv området fokuseres på behandling af delirium og senfølger efter kritisk sygdom (Aftercare). Forskningen skal udføres på et internationalt niveau og med højest mulig indvirkning på intensiv-anæstesiologiske praksis.

Multimodal smertebehandling efter operation
Målet er at opnå en sikker og effektiv smertebehandling efter operation. Vores viden om kombination af forskellige smertestillende lægemidler, samt langtidsvirkninger er dårligt belyst i litteraturen. Det er derfor målet i systematiske oversigtsartikler og store lodtrækningsforsøg at belyse fordele og ulemper ved den smertestillende behandling. Hvilke lægemidler (analgetika) der kan anvendes og kombineres, og til hvilke patientpopulationer.

Regional blokade behandling
Ultralydsvejledte nerveblokader er højeffektive og en vigtig del af nutidig smertebehandling. Den medfølgende muskelblokade kan dog føre til hæmmet mobilisering og risiko for at falde. Ligeledes er det vigtigt at blokaden har lang virkning, og at undersøge behandlingens kvalitet når blokaden slipper. Derfor er adjuvans-terapi som forlænger nerveblokader, samt udvikling af primært sensoriske nerveblokader, vigtige indsatsområder for dette forskningsområde.

Persisterende postoperativ smerte / kronisk postoperativ smerte
Al kronisk smerte starter som akut smerte. Hos de fleste gør den akutte smerte over, men 10-50% udvikler kroniske smerter, som hos 2-10% udvikles til moderat- svære smerter. Vi ved i dag ikke nok om hvem som udvikler dette, og om dette kan forebygges.

Perioperativ medicin og optimering
At sikre optimale kirurgiske patientforløb, både planlagte og akutte, har derfor høj prioritet og den anæstesiologisk behandling har her en kernerolle.

Modulation af det kirurgisk stress respons, optimering af smerte- og væskebehandling, samt bevarelse af et optimalt kredsløb og blodtryk er vigtige fokusområder. De senere år har givet ny vigtig viden om postoperative udslip af hjerte-enzymer (troponin) som indikator for en øget risiko for kardiovaskulære komplikationer. Dette er et vigtigt fokuspunkt i forskningen.

I samarbejde med kirurgisk afdeling, har vi et særligt fokus på højrisiko akutte abdominale operationer (OMEGA)

Intensiv terapi
Kritisk sygdom med behandling på Intensiv afdeling medfører ofte både psykologiske, fysiske og kognitive senfølger. Patienter som lider at intensivt delirium (forvirring/hallucinationer) er særligt sårbare. Identifikation af sådanne patienter, samt forebyggende og opfølgende behandling er derfor vigtigt (Aftercare). Behandling af delirium er i dag ikke evidensbaseret og vores viden om fordele og ulemper ved den hyppigste anvendte medikamentelle behandling er begrænset, hvilket er et særligt forskningsområde for CAR. Derfor udfører vi i samarbejde med det nationale forskningssamarbejde inden for intensiv forskning (CRIC) et stor internationalt multicenterforsøg, der skal belyse fordele og ulemper ved haloperidol behandling af delirium på intensiv. Samarbejde CAR har et velfungerende samarbejde med andre afdelinger på SUH Køge, samt regionalt og nationalt. Der er således pågående forskningsprojekter i samarbejde med Copenhagen Trial Unit (CTU), Odense Universitetshospital, Bispebjerg Hospital, Centre for Research in Intensive Care (CRIC) og Acute and Persistent Pain Research Alliance Zealand (APPRAZ).

Fingeraftryk

Udforsk hvilke forskningsemner Anæstesiologisk Afdeling er aktiv inden for. Forskningsemnerne dannes ud fra afdelingens forskningsoutput i portalen. Sammen former forskningsemnerne et unikt ’fingeraftryk’, som afspejler afdelingens faglige profil.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller