Protokol: PRÆDIKTORER FOR UHENSIGTSMÆSSIGE ERNÆRINGSFOLØB HOS PATIENTER MED HÆMATOLOGISK CANCER

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Det primære formål med denne protokol er at udføre en eksplorativ undersøgelse af, hvilke prædiktorer der er mest betydende for tab af LBM hos patienter med malignt lymfom, myelomatose (knoglemarvskræft) og akut leukæmi. Patienterne måles ved vægt og bioimpedans, derudover estimeres deres fysiske aktivitet, ernæringsstatus, kostvaner og livskvalitet under forløbet. Dette gøres med henblik på at fastlægge eventuelle ændringer i førnævnte faktorer i løbet af cancerbehandlingen, der kan have betydning for tab af LBM.
Periodejan. 2021dec. 2021
Grad af anerkendelseRegional

Emneord

  • Lokal Investigator-drevet protokol